تاریخچه ای از نوروز

علت مهم دیگری که جهت گسترش نوروز و درآمدن این عید در حیطه شعایر اسلامییاد می شود، تقارن نوروزبا جانشینی علی بن ابیطالب توسط پیغمبر اسلام محمد بن عبدالله (ص) در عید غدیر خم، در سال دهم هجری برابر با بیستو نهم حوت (اسفند) است.همچنین در چنین روزی علی بن ابیطالب عاقبت بعد از بیست و پنج سال گوشه گیری اجباری به خلافت رسید. به این ترتیب نوروز همچنان پس از اسلام اهمیت خود را حفظ کرد و احادیث و روایات بسیاری در این باب و در بهار الانوار گردآوری شده است.

طبیعت پس از گذراندن دوره ای سرد و بی محصول، با آغاز بهار زنده شده و در واقع آفریده می شود. (  در اسلام و همچنینعارفان اسلامی موضوع خلق مدام، نمطبق با این عقاید ایران بستان است) انسان نیز باید به عنوان یکی از مخلوقین الهی سعی کند همراه طبیعت به رستاخیز برخیزد.

ماه فروردین را ماه فَروَرها یا فَروَشی ها می نامند و آن عید اموات اس. در این ماه بدلیل رستاخیز (نو شدن موقت دنیا) پرده ی میان زندگان و مردگان به کناری رفته و ارواح نیک در گذشتگان به ملاقات زندگان می شتابند. رسم معروف قاشق زنی، نیز از همین اعتقاد نشات می گیرد. ارواح نیک بصورت افرادی که رویشان پوشیده است به پشت در خانه های زنده ها آمده و زنده ها نیز به آنان به رسم یادبود و برکت هدیه ای میدهند. و نیز تمیز کردن خانه ها و روشن کردن چراغها و شمعها در زمان تحویل سال برای رضایت خاطر و هدایت فرورهاست.

در روز ابتدای فروردین که بنام پاک و برکت دهنده ی اهورامزدا ( خدای پاک) مزین شده است، خورشید وارد برج حمل شده و جهان از نو آفریده می شود.

ایرانیان کهن برای استقبال از سبزی بهاران، 125 روز مانده به فروردین بر 12 ستون خشتی یا سنگی سبزه می کاشتند.(12 ستون ، اشاره به اعتقاد کهن قرار گرفتن جهان بر روی 12 ستون دارد.)

ششمین روز فروردین که بنا به نظرات بسیاری محققان و موبدان زرتشتی، سالروز تولد زرتشت اسپنتمان است، به نوروز بزرگ معروف است.(آورده اند که در بامداد آن روز به کوه بوشنج شخص خاموشی که دسته ای از گیاهان خوشبو در دست دارد، ساعتی نمایان است. سپس پنهان می شود و تا سال دیگر در همین هنگام نمایان نمی گردد.)

 

/ 0 نظر / 12 بازدید